جوجو 13به در میروووووووود

جوجو سلام عرض میکندددددددددد
جوجو گیجه....ذهنش شلوغه....اههههههههههه ول کن این حرفا رو چند روز پیش به مغز مبارک فشار اورده !!!!!!!!از خودم سوال کرده پرسیدم چرا همیشه دنبال بهونه ای که زندگیتو غمگین کنی و به ناگه جواب خیشتن یافتم که چرا اینو میپرسی برو از بقیه بپرس شما چرا همیشه الکی شادیت؟
ما رفتیم نحسیه روزه ۱۳ را در کنیم خداوند یاری کند!!!!!!!!!!!!!!!
چقدر لوسسسسسسسسسسسسسسسسسس
بای

/ 0 نظر / 23 بازدید