جوجو وارد ميشود!


سلام

سلاااااااااااااااااااااااااااام

تو دلم عقده شده بود اینجا رو ۲باره بساااااااازم

همین

نمیدونم اپ کنم یا نه همینجوری من بابه دلتنگیو یاد اوری خاطرات به سرمان زد ۲باره جوجو بشویم البته چیزی که رفته بر نمیگرده دیگه نه؟ بی خیل

ولی:

جوجو وارد میشود!!!!

چه خوشتون بیاد چه نیاد


جوجو