جوجو وارد ميشود!


بعده عمری ....سلام!!!!

بلاگ قدیمی و خاطراته گذشته....خیلی وقته ننوشتم به هر ٣تا بلاگم سر زدم نه خخبری از هیچ کس نبود ...حتی خودم!!!نمیدونم چرا دلم خواست اینجات بنویسم اینجا که بیش از اون ٢تا ولش کردم بعضی وقتا حس میکنم این بلاگا ازم ناراحت میشن که بهشون سر نمیزنم...خوب.....الان خیلی چیزا عوض شده من دیگه تنها نیستم....ولی بازم دلم گاه گاهی میگیره گاه گاهی غمگین میشم...هنوزم گاه گاهی از خودم بدم میاد چون هر روز تصمیم میگیرم کاری رو که دوست ندارم انجام بدم چون عقلم میگه درسته ولی انجام نمیدم....چون هر روز تصمیم میگیرم که رژیم بگیرم !!! ولی باز یه چیزه خوشمزه یا دستوره یه غذای جدید.....هر روز تصمیم میگیرم علافی رو بذارم کنار و بگردم یه کار مفید پیدا کنم ولی باز.....

راستییه خبر مهم  اینکه دیگه دلم نمی خواد فاطی رو بکشم!!!(مراجعه شود به بلاگ:www.joooojooo.persianblog.ir)البته خیلی وقته اصلا ازش خبر ندارم با اینکه جفتمون سر جای قبلی با شماره های قبلی زنده ایم!

یه مدت کوتاه شاید فقط2 هفته ...و فقط مشکوک بودم به داشتن یه بیماری(تومور مغزی)...خوب یه جورایی ...نمیدونم....ولی به دیوونه بازیای فاطی رسیدم البته من اونقدر حالم بد بود که به سختی حتی راه میرفتم...و الا دیوونه بازیام بیش از اون بود شاید!!!خوب البته بعد از کلی سی تی اسکن و ام ار ای و هر چی که ما میترسیدیم!!! گفتن نه چیزیتون نیست .... همین تموم شد رفت....بای تا... نمیدونم هر وقت حسش بود


جوجو

جوجو عقده ای شده

ناراحتهیشکی جوجو رو دوست نداره...هیشکی بهش محل نمی ده ....هیشکی باهاش دوست نمیشه...جوجو غمگینه جوجو عقده ای شده .....جوجو بقض تو گلوشه هر چی هم میترکوندش!!!تموم نمیشه....

کسی میاد با من دوست بشه ؟


جوجو

جوجو 13به در میروووووووود

جوجو سلام عرض میکندددددددددد
جوجو گیجه....ذهنش شلوغه....اههههههههههه ول کن این حرفا رو چند روز پیش به مغز مبارک فشار اورده !!!!!!!!از خودم سوال کرده پرسیدم چرا همیشه دنبال بهونه ای که زندگیتو غمگین کنی و به ناگه جواب خیشتن یافتم که چرا اینو میپرسی برو از بقیه بپرس شما چرا همیشه الکی شادیت؟
ما رفتیم نحسیه روزه ۱۳ را در کنیم خداوند یاری کند!!!!!!!!!!!!!!!
چقدر لوسسسسسسسسسسسسسسسسسس
بای

جوجو

جوجو غمگینه

جوجو غمگینه...دلش گرفته....کسی نیس دلدلریش بده.....
جوجو

یادم کنید

سلام
جوجو هستم منو که یادتونه
؟
هیچی فقط میخواستم منو یادتون باشه

بای


جوجو

سلام

سلاااااااااااااااااااااااااااام

تو دلم عقده شده بود اینجا رو ۲باره بساااااااازم

همین

نمیدونم اپ کنم یا نه همینجوری من بابه دلتنگیو یاد اوری خاطرات به سرمان زد ۲باره جوجو بشویم البته چیزی که رفته بر نمیگرده دیگه نه؟ بی خیل

ولی:

جوجو وارد میشود!!!!

چه خوشتون بیاد چه نیاد


جوجو